تگ های Heading  و قالب بندی متن در html
28 Dec

تگ های Heading و قالب بندی متن در html

در این بخش آموزش html  به بررسی تگ های  heading  و قالب بندی متن در html  و بررسی تگ های کاربردی برای قالب بندی متن می پردازیم

تگ های Heading

تگ های heading بسیار مهم هستند ، موتور های جستجو با توجه به عنوان تگ های heading محتوا را ایندکس می کنند.
کاربران صفحات را با توجه به عنوان آن ها می خوانند.
تگ های heading ابه ترتیب اولویتشان از 1 تا 6 هستند.
که مهم ترین تگ h1 می باشد و کم اهمیت ترین h6 است.

<h1></h1>
<h2></h2>
<h3></h3>
<h4></h4>
<h5></h5>
<h6></h6>

 

ایجاد خط در html :

برای ایجاد خط از تگ <hr> استفاده می شود.

پاراگراف در html :

برای ایجاد پاراگراف در اچ تی ام ال از تگ <p>……</p> استفاده می شود.

<br> در html:

برای رفتن به خط بعدی و ایجاد شکستگی در خط از تگ
<br>
استفاده می شود.

تگ <pre> در html

تگ <pre> برای نمایش همان گونه که در کد نوشته شده است نمایش داده می شود.مثلا اگر در کدها فاصله ای وجود داشته باشد یا به خط دیگه رفته باشد در مرورگر هم همانگونه نمایش داده می شود.

<pre>
*
****
*******
*********
</pre>

ستاره ها در مرورگر نیز به همین شکل نمایش داده می شوند.

قالب بندی متن در html

در صفحات وب متن را می توان با انواع مختلف نمایش داد و هر کدام دارای تگ محصوص می باشد.قالب بندی متن در  html با تگ های کاربردی زیر تغیرر می کند.

تگ <b>:

متن را به صورت توپر نمایش می دهد.

تگ <em> :

برای متن تاکید شده استفاده می شود.

تگ <i>:

برای نمایش متن به صورت مورب است

تگ <small>:

برای نمایش متن به صورت کوچک تر استفاده می شود.

تگ <strong>:

برای نمایش متن های مهم و به صورت توپر از این تگ استفاده می شود.

تگ <sub> :

برای نمایش متن به صورت زیرنویس دار از این تگ استفاده می شود.

تگ <ins>:

برای تعریف متن درج شده استفاده شود.

تگ <del>:

برای تعریف متن حذف شده می باشد.

تگ <code> :

برای تعریف متن کد کامپیوتر است.

تگ <kbd> :

برای تعریف متن صفحه کلید است.

تگ <samp> :

برای تعریف نمونه کد کامپیوتر می باشد.

تگ <var> :

برای تعریف متغیر است.

 <p>Einstein wrote: <var>E</var> = <var>m</var><var>c</var><sup>2</sup>.</p>

نتیجه:
Einstein wrote: E = mc2.

تگ <pre> :

برای تعریف متن با چیدمان مشخص است.

تگ <abbr> :

برای تعریف مخفف یا سرنام می باشد به عنوان مثال برند یک شرکت از چند کلمه تشکیل شده با این تگ زمانی که موس روی مخفف هاور می شود کل متن نمایش داده می شود.

 <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>

 

تگ <address> :

از نامش مشخص است برای آدرس یا شماره تلفن استفاده می شود.

تگ <blockquote>:

برای نقل قول از یک بخش دیگر از این تگ استفاده می شود.

تگ <q>:

برای تعریف نقل قول کوتاه از این تگ استفاده می شود.

تگ های کاربردی قالب بندی متن در html  موارد بالا می باشند.

کامنت گذاشتن در html:

برای نوشتن مختصر توضیحات که در کد باشد ولی در صفحه وب نمایش داده نشود از این دستور استفاده می شود همچنین می توانید کدهای اچ تی ام ال را نیز کامنت کنید.

 <!-- Write your comments here -->