html چیست؟ و کاربرد آن
16 Dec

html چیست؟ و کاربرد آن

در این بخش متوجه می شویم که html چیست  و کاربرد آن ،  با یادگیری html می توانید یک سایت طراحی کنید و از طراحی سایت لذت ببرید.

html چیست؟

html یک زبان نشانه گذاری برای ایجاد وب سایت می باشد.

html مخفف Hyper Text Markup   مخفف زبان نشانه گذاری فرا متنی است.

زبان نشانه گذاری است که تعیین می کند مرورگر چگونه صفحه را نمایش دهد.

تگ های html  ساختار صفحات وب را می سازند.

المنت های html  با تگ نمایش داده می شوند.

مرورگرها تگ های html  را نمایش نمی دهند بلکه از آن ها برای نمایش محتوای صفحه استفاده می کنند.

یک  مثاال:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>آموزش html</title>

</head>

<body>

<h1>سلام دنیا</h1>

<p>اولین پاراگراف</p>

</body>

</html>

 

توضیحات برای مثال بالا:

<!DOCTYPE html>: نوع سند را مشخص می کند و باعث استاندارد شدن صفحه وب می شود.

<html> :این تگ عنصر اصلی سند html  است و به مرورگر می فهماند که فایل html  از این تگ شروع شد و با بسته شدن این تگ فایل  html  به پایان رسید.

<head> :این تگ شامل اطلاعات مربوط به سند  html  شما می باشد و در مرورگر نماسش داده نمی شوند. مانند عنوان سند، متا تگ ها و …

<title> :یک المنت برای نمایش عنوان سند می باشد.

<body>:شامل محتوای صفح که قابل مشاهده می باشد.

<h1> :المنتی برای نمایش تیر صفحه است.

<p>:المنتی برای تعریف پاراگراف است.

تگ html چیست؟

<tagname> قسمتی از صفحه .</tagname>

 

زمانی که بخواهییم یک جزء از صفحه را به عنوان یک قسمت از صفحه معرفی کنیم از تگ استفاده می شود.تگ ها به صورت جفت شروع و پایان هستند. در مثال بالا <tagname> شروع تگ است و </tagname>  پایان تگ.هر تگ کاربردی جداگانه دارد مثلا اگر بخواهیم در صفحه پاراگراف بگذاریم و یا جدول، عکس ، فرم و اجزای فرم و ….

در بخش های بعد به طور کامل با تگ ها و اجزای صفحه html  آشنا می شویم و طراحی سایت را به طور کامل می آموزیم.